E-mail: domaraj@interia.pl | Telefon: 604 579 24605.12.2016

Badanie ginekologiczne

Badanie ginekologiczne


Teoretyczne i techniczne podstawy badania

Badanie ginekologiczne jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym z uwzględnieniem specyfiki badania kobiety, a więc z badaniem przedmiotowym obejmującym ocenę sromu, badaniem we wziernikach, które pozwalają na ocenę szyjki macicy i ścian pochwy. W trakcie badania "we wziernikach" pobiera się materiał do badania cytologicznego i ewentualnie do badań bakteriologicznych czy oceny DNA wirusa HPV lub chlamydii. Następnie przeprowadzane jest badanie t.z.w. zestawione dwuręczne, w którym lekarz palpacyjnie ocenia elementy narządu płciowego w obrębie miednicy mniejszej tzn. macicę, jej położenie, wielkość, ruchomość i ewent. bolesność oraz przydatki i przymacicza.

U starszych kobiet oraz u wieloródek konieczna jest Ocena obniżenia narządu płciowego z dokładną oceną stopnia przemieszczenia przedniej i tylnej ściany pochwy i ewentualną oceną obecności t.z.w. defektu bocznego, centralnego i poprzecznego. W ocenie tej posługujemy się klasyfikacją POPQ (pelvic organs prolaps qualification). W tej grupie pacjentek konieczne jest pytanie o trzymanie moczu. Jest to szczególnie u młodych kobiet skrywany i wstydliwy problem, o którym rzadko mówią nie zapytane o to wcześniej.

Nieodłącznym elementem badania ginekologicznego jest badanie piersi i dołów pachowych niezależnie od wieku pacjentki. W szczególnych przypadkach konieczne jest badanie przez odbytnicę (per rectum) pozwalające na ocenę narządów miednicy.

Wskazania do wykonania badania

  • Wszystkie objawy sugerujące istnienie patologii związanej z narządem rodnym kobiety- ból, dyskomfort, ból podczas współżycia, nieregularne miesiączki, krwawienia międzymiesiączkowe, zatrzymanie miesiączki,
  • Badanie profilaktyczne, nawet w stanie pełnego zdrowia każda kobieta powinna być raz do roku badana ginekologicznie.

Sposób przygotowania do badania

  • Badanie wymaga opróżnienia pęcherza moczowego.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie w czasie badania

  • Wszelkie informacje istotne dla wywiadu lekarskiego.
  • Podczas badania wewnętrznego należy zróżnicować zwykłe odczuwanie dotyku i ucisku od czucia bólu; należy zgłaszać moment pojawienia się bólu.

Jak należy zachowywać się po badaniu?

  • Nie ma specjalnych zaleceń

Możliwe powikłania po badaniu

  • Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane w każdym wieku.